Предимства при използването на външни счетоводни услуги

При фирмите, предоставящи професионални счетоводни услуги, тези разходи като годишни отпуски и болнични, разходи за канцеларски и офис консумативи, както и всякакви други видиве разходи, които са необходими за всеки протичащ  добре работен процес се разпределят между всички фирми клиенти и в резултат на това цената на услугата е несравнимо намалена.

Друго предимство на специализираните услуги в счетодните къщи е отговорността, която носят при неспазване на срокове, некоректно обработени данни и др.

Основни предимства при използването на външна фирма са:

  • По-добро обслужване на клиентите;
  • Несравнимо ниски цени на счетоводни услуги – по-малко разходи;
  • Повече време да обърнете внимание на основните дейности на вашия бизнес – повече приходи;
  • Повече приходи, по-малко разходи с по-добро качество!.

В заключение можем да кажем, че световният пазар е доказал, че аутсорсингът на услуги е рентабилен и рентабилен както за компаниите, които ги предлагат, така и за тези, които ги използват. Вярваме, че възложените счетоводни, данъчни и финансови услуги, както и аутсорсингът в ИТ индустрията, например, все повече ще се възприемат като правило, а не като изключение.

Защо да изберете нашата счертоводна фирма?

Ние предоставяме пълен набор от счетоводни и административни услуги. Решаваме Вашите данъчни проблеми, независимо колко сложни са, обработваме финансови транзакции и ви предлагаме съвети, съпътстващи вашия бизнес. Счетоводните услуги, които Ви предлагаме ще надминат очакванията Ви с професионализъм, точност и коректност.

Ние сме тук, за да изградим дългосрочни отношения, основани на доверие и взаимопомощ. Ние ще приемем вашите трудности като наши общи. Заедно с вас ще се борим с тях, за да се развива вашият бизнес. Нашите усилия като счетоводна къща са насочени изключително и изцяло към Вас – нашите клиенти. Вие сте наш работодател, за когото работим и на когото даваме сметка. Счетоводните услуги, които предоставяме, са предназначени да увеличат максимално ползите за вашия бизнес на ненадминати цени и качество. Етикетът в бизнес отношенията за нас е по-важен от всичко в работата.

Външни счетоводни услуги